Populaire FAQs

 

Bepalen via welk registratiesysteem u uw model indient, hangt af van verschillende factoren, zoals de juridische en praktische voor- en nadelen van elk systeem, de omvang van de investering, enz.

 

Er is geen wereldwijd registratiesysteem, doorgaans dienen modellen land per land geregistreerd te worden. Weliswaar zijn er uitzonderingen:

  1. Benelux: België, Nederland en Luxemburg hebben een eengemaakte modellenwetgeving en vormen in het modellenrecht één regio.
  2. Europese Unie: een gemeenschapsmodel - dat geldig is voor alle lidstaten van de Europese Unie - kan geregistreerd worden bij de specifieke Europese diensten. De bescherming wordt geregeld door een Europese modellenwetgeving.
  3. Internationaal systeem van 's Gravenhage: via één enkele aanvraag kan er bescherming in verscheidene landen verkregen worden waarbij gekozen wordt uit zowat 40 lidstaten uit de hele wereld die aangesloten zijn bij dat systeem. 

 

Opmerking hierbij is dat na een allereerste indiening van een model in een bepaald land of regio, u beschikt over een periode van 6 maanden om ook in andere landen overeenkomstige registraties te verrichten. Dit wordt het prioriteitsrecht of recht van voorrang genoemd.  Dit recht is in het IE-recht van groot belang en dient trouwens ook expliciet geclaimd te worden.

 

Bij Bureau M.F.J. Bockstael is de noodzakelijke parate kennis van registratiesystemen aanwezig zodat u het correcte advies kan krijgen en u de juiste beslissingen neemt. Voor nationale registratieprocedures, anders dan Benelux, Europese en Internationale registraties, kan het bureau steunen op een netwerk van correspondenten die staan voor prijs, kwaliteit en efficiëntie.

 

Neem contact op met ons om uw mogelijkheden na te gaan.

Gerelateerde artikelen: Modellen - Wat kan u als model registreren? - Wat wordt bedoeld met een "Design patent"?

Terug naar overzicht