Populaire FAQs

Een octrooihouder van een octrooi heeft het recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verbieden het voorwerp van het octrooi toe te passen, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen of daartoe in te voeren of in voorraad te hebben. In geval van inbreuk kan van de derde een schadevergoeding worden geëist.

 Een octrooi met betrekking tot een werkwijze laat toe aan de octrooihouder toepassing van de geoctrooieerde werkwijze te verbieden aan eenieder die niet zijn toestemming daartoe gekregen heeft en bovendien verbieden dat het product dat rechtstreeks volgens deze werkwijze vervaardigd is aan te bieden, in het verkeer te brengen of daartoe in te voeren of in voorraad te hebben. Eenzelfde product vervaardigd volgens een andere werkwijze valt echter niet onder deze regel.

Een octrooi geeft aan de octrooihouder ook het recht zijn toestemming te verlenen om zijn uitvinding toe te passen waarbij dan doorgaans hiervoor de octrooihouder een vergoeding vraagt in de vorm van zogenaamde royalties die contractueel worden vastgelegd in een licentie.

Een octrooihouder kan zijn octrooi (of octrooiaanvraag) overdragen (verkopen) of in licentie geven (verhuren). In beide gevallen is het aangewezen de overdracht of licentie te laten registreren bij de bevoegde diensten van het land waarop de overdracht of licentie betrekking heeft.

Volgens het principe van “uitputting” kan de octrooihouder zich niet verzetten tegen het in de handel brengen van een beschermd product nadat dit product door de octrooihouder of met zijn uitdrukkelijke toestemming in de handel is gebracht. Zie hieromtrent het probleem van parallelle import. 

Contacteer ons indien u meer informatie wenst.