Populaire FAQs

Een octrooiaanvraag geeft de octrooiaanvrager het recht een, gezien de omstandigheden, redelijke schadevergoeding te eisen van een namaker. De schadevergoeding kan geëist worden voor toepassing van de uitvinding op een manier die als inbreuk zou beschouwd worden van het verleend octrooi, en dit voor de periode tussen de datum waarop hetzij de octrooiaanvraag op verzoek van de aanvrager voor het publiek toegankelijk is gemaakt, hetzij een afschrift aan de betrokken derde partij werd bezorgd, en de datum van de octrooiverlening. Er zal dan retroactief een schadevergoeding kunnen worden toegekend wanneer het octrooi eenmaal zal zijn verleend.

De aanvrager van een octrooi heeft het recht om binnen een zogenaamde prioriteitsperiode van 12 maanden zijn rechten uit te breiden naar alle landen wereldwijd volgens keuze door indiening van een octrooiaanvraag in elk van deze landen of groep van landen (bijvoorbeeld Europa) met inroeping van de prioriteit van de eerste octrooiaanvraag. In dat geval wordt er hypothetisch aangenomen dat de buitenlandse octrooiaanvragen op dezelfde dag werden ingediend als de eerste octrooiaanvraag waarvan de prioriteit wordt ingeroepen.

Een octrooiaanvraag kan worden overgedragen (verkocht) of in licentie gegeven (verhuurd).

Het prioriteitsrecht van een octrooiaanvraag kan afzonderlijk worden overgedragen (verkocht), waarbij de aanvrager in feite zijn rechten afstaat aan één of meer geïnteresseerde overnemers om zijn uitvinding beschreven in zijn octrooiaanvraag binnen de voornoemde prioriteitsperiode te mogen uitbreiden naar andere landen.

Contacteer ons voor gericht advies.