Populaire FAQs

Zonder uw volmacht kan het patentbureau U niet vertegenwoordigen voor de officiële octrooi-instanties. Met uw volmacht kan het patentbureau in uw naam optreden bij de indiening en de daarop volgende procedures in België.

Voor advies, contacteer ons.