Populaire FAQs

Een octrooi of patent kan aangevraagd worden op basis van een tekst die de uitvinding uitlegt, en die later nog kan aangevuld worden met rechtsconclusies en tekeningen. Wel moet alle essentiële informatie in de tekst aanwezig zijn om toe te laten dat uw uitvinding of product kan gereproduceerd worden. De rechtsconclusies of figuren die later toegevoegd worden, mogen geen nieuwe materie bevatten die niet uit de oorspronkelijk ingediende tekst kan afgeleid worden. Ook moet de aanvrager geïdentificeerd zijn en moeten er voldoende contactgegevens zijn om de aanvrager te kunnen contacteren.