Populaire FAQs

Men stelt vast dat iemand een rechtstreekse of onmiddelijke inbreuk pleegt op een octrooi wanneer iemand zonder toestemming van de houder de uitvinding commercialiseert.

U overtreedt een octrooi wanneer U aan alle kenmerken voldoet die in één van de onafhankelijke rechtsconclusies van een van kracht zijnde octrooi vermeld staan.

Meestal is dit de eerste rechtsconclusie alleen, maar dit is niet noodzakelijk zo. Men kan dat vast stellen. Bovendien kan U alleen inbreuk plegen tegen een octrooi dat van kracht is. Een octrooi is van kracht indien het verleend is in het land waar de inbreuk gepleegd is, indien de jaartaksen aanbetaald zijn en het octrooi nog niet vervallen is.

Indien u meer informatie wenst rond inbreuk, inbreukpleger, piraterij en hoe dat tegen te gaan, contacteer ons.

Terug naar overzicht