Populaire FAQs

Vooreerst dient U na te gaan of de aanklager beschikt over een geldig en verleend octrooi waarin een onafhankelijke rechtsconclusie alle kenmerken beschrijft die U in uw product toepast in het land waarin het octrooi van kracht is.

Indien blijkt dat U werkelijk het octrooi van de aanklager overtreedt kan de aanklager van U een schadevergoeding eisen voor de door hem gederfde inkomsten ten gevolge van uw namaak, en dit vanaf de datum dat U de inhoud van het octrooi van de aanklager had kunnen kennen door middel van de publicatie van het octrooi of door middel van een kennisgeving door de aanklager.

Indien U het octrooi niet overtreedt, bent U geen namaker, en mag de aanklager geen schadevergoeding of een verbod voor het verder produceren eisen.

Bij twijfel is het aan te raden U te laten bijstaan door onze octrooideskundigen. Contact