Populaire FAQs

De eigenaar van het patent mag van U slechts een vergoeding eisen vanaf het ogenblik dat U in kennis gesteld werd van het bestaan van dit patent of vanaf het ogenblik dat U het octrooi had kunnen kennen, m.a.w. de publicatie ervan in een taal die voor U begrijpelijk is. 

Contacteer ons voor meer uitleg en begeleiding.