Populaire FAQs

U kan de namaker in gebreke stellen nadat U de bewijzen voor het aanbieden van uw gepatenteerde uitvinding heeft verzameld. U kan ook een deurwaarder de nodige vaststellingen laten doen, waarmee U kan bewijzen dat uw aanklacht gegrond was, indien wordt vastgesteld dat uw concurrent inderdaad uw patent of octrooi heeft overtreden.

Bureau M.F.J. Bockstael kan U helpen bij het in gebreke stellen, contacteer ons.