Populaire FAQs

U kan de concurrent in gebreke stellen nadat U de nodige bewijzen heeft verzameld dat hij inderdaad een product aanbiedt dat uw octrooi overtreedt. Het verdient aanbeveling de nodige vaststellingen door een deurwaarder te laten doen.

Bureau M.F.J. Bockstael kan U helpen bij het in gebreke stellen. Indien u vragen heeft rond publicatie, contacteer ons.