Populaire FAQs

Bij een octrooi of patent komen verschillende kosten kijken: naast het honorarium voor het opstellen van de octrooitekst en het opvolgen van het dossier, betreffen dit ook taksen voor de indiening van de octrooiaanvraag, de taks voor het nieuwheidsonderzoek en de examinatieprocedure, vertalingskosten, …

De kost van een octrooi of patent variëert al naargelang het land waar men het octrooi wenst te bekomen. De voornoemde taksen hangen immers af van het specifieke land waar de patentaanvraag wordt ingediend.

Ook het honorarium voor het opstellen van de patenttekst kan variëren, afhankelijk van het domein en de complexiteit van de uitvinding.

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat na de verlening van het octrooi, er instandhoudingstaksen betaald moeten worden. Ook deze taksen verschillen van land tot land. 

Contacteer ons om een correcte prijs te weten om een octrooi of patent te bekomen.