Populaire FAQs

Er is momenteel geen 'wereldwijd patent'.

Er zijn wel mogelijkheden om zogenaamde regionale octrooien of patenten aan te vragen, waarbij met één procedure een octrooi kan bekomen worden voor verschillende landen. Bijvoorbeeld met een Europese octrooiaanvraag kan een patent bekomen worden dat in alle aangesloten Europese landen geldig is.

Een andere mogelijkheid is om een zogenaamde PCT aanvraag in te dienen. Dit is een soort van internationale octrooiaanvraagprocedure voor het geheel van 148 aangesloten landen, waarbij de patent aanvraag centraal wordt behandeld en er voor alle 148 landen een indieningsdatum wordt vastgelegd.

Tijdens deze internationale procedure wordt er een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd en optioneel ook een octrooieerbaarheidsonderzoek.

Op het einde van de procedure, na ongeveer dertig maanden, moet de internationale octrooiaanvraag uitgesplitst worden naar elk van de gekozen landen en moet in elk van deze landen een nationale procedure opgestart worden om tot de verlening van een octrooi in dat land te kunnen komen.

Aangezien de landen waarin bescherming gewenst is slechts gekozen moeten worden na dertig maanden, heeft dit tot gevolg dat de kosten die gepaard gaan met de verleningsprocedure in deze landen uitgesteld kunnen worden.

Voor advies ter zake, contacteer ons.