Populaire FAQs

Indien U nog geen octrooiaanvraag heeft ingediend, heeft het bekend maken van uw uitvinding aan derden, zelfs indien dit maar één persoon is, tot gevolg dat uw uitvinding niet meer nieuw is. Aangezien een voorwaarde om een geldig octrooi of patent te bekomen vereist dat uw uitvinding nog niet publiek gekend is, betekent dit dat U in principe geen geldig octrooi of patent meer kan bekomen.

Het geniet dus de voorkeur om uw uitvinding geheim te houden tot op het moment dat uw octrooiaanvraag is ingediend. Indien het toch noodzakelijk zou zijn om met derden over uw uitvinding te communiceren dan dient dit gedekt te worden door een zogenaamde geheimhoudingsovereenkomst. Echter, het naleven van de geheimhoudingsovereenkomst is niet altijd gemakkelijk na te gaan.

Een octrooideskundige is gebonden aan het beroepsgeheim en alles wat U met een octrooideskundige bespreekt wordt confidentieel behandeld. Bijgevolg kan U met een octrooideskundige over uw uitvinding praten, zonder dat dit de verlening van een geldig octrooi in de weg staat. Indien u meer informatie wenst, contacteer ons.