Populaire FAQs

In principe is het na het publiek bekendmaken van uw uitvinding niet meer mogelijk om er een geldig octrooi voor te bekomen.

In sommige landen, zoals bijvoorbeeld de U.S.A., is er een respijtperiode voor dergelijke bekendmakingen: indien U binnen een gestelde termijn na de bekendmaking een octrooiaanvraag indient, is de bekendmaking niet schadelijk voor de nieuwheid van uw uitvinding.

Indien U zich in dergelijke situatie bevindt, is het aan te raden om contact op te nemen met onze octrooideskundigen.

Bovendien is het, afhankelijk van welke informatie U heeft bekendgemaakt, mogelijk dat U nog steeds een octrooi kan bekomen. Ook hierin kunnen onze octrooideskundigen U adviseren.

Contacteer ons indien u meer informatie wenst.