Populaire FAQs

In de meeste gevallen is dit niet nodig. Om een octrooi te kunnen bekomen, moet er een nawerkbare uitvoeringsvorm voldoende gedetailleerd beschreven zijn om toe te laten dat een vakman de uitvinding kan namaken of uitvoeren na lezen van het octrooi.

Voor uitvindingen die bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen betreffen of bijhorende productieprocessen, zijn experimentele resultaten en vergelijkende studies vaak noodzakelijk om te kunnen aantonen hoe de uitvinding werkt.

Voor meer informatie contacteer ons.