Populaire FAQs

Wat U kan doen, hangt in grote mate af van het feit of de toepassing van de werkwijze door U publiek gebeurde. Dit wil zeggen: konden derden waarnemen dat U de werkwijze toepaste of werd de werkwijze bijvoorbeeld enkel toegepast binnen uw bedrijf, door werknemers die gebonden zijn aan geheimhouding?

Indien uw toepassing van de werkwijze publiek was en het publiek met andere woorden op de hoogte was van de werkwijze en het feit dat U deze toepaste, is het mogelijk om te verhinderen dat uw concurrent hier een octrooi op bekomt. Welke stappen U kan ondernemen hangt af van waar uw concurrent zijn octrooi aanvraagt, in welke fase de octrooiaanvraag zich bevindt en waar U de werkwijze heeft toegepast.

Indien uw toepassing van de werkwijze geheim was voor het publiek zodat niemand ervan op de hoogte was, zal het in de meeste gevallen niet mogelijk zijn om uw concurrent te stoppen. De meeste landen bieden U wel de bescherming dat U de werkwijze zal mogen blijven gebruiken zonder dat uw concurrent U kan stoppen of aanklagen, aangezien U de werkwijze reeds toepaste voor dat de octrooiaanvraag werd ingediend.

Contacteer ons voor meer informatie.