Populaire FAQs

Het geniet de voorkeur uw uitvinding niet bekend te maken alvorens uw uitvinding beschermd is door de indiening van een octrooi- of patent aanvraag. Inderdaad, een geldig octrooi of patent kan maar bekomen worden voor zover de uitvinding die erin beschreven wordt nieuw is op de datum van indiening. Door uw uitvinding vóór die datum bekend te maken zou de uitvinding beschreven in uw octrooiaanvraag niet meer nieuw zijn en zou op basis hiervan de geldigheid van uw octrooi kunnen betwist worden.

Indien het toch noodzakelijk zou zijn om met derden over uw uitvinding te communiceren dan dient dit gedekt te worden door een zogenaamde geheimhoudingsovereenkomst. Het naleven van de geheimhoudingsovereenkomst is niet altijd gemakkelijk na te gaan. Het geniet dan ook de voorkeur u aan een strikte geheimhouding te houden tot en met de datum van indiening van een octrooiaanvraag.

Bureau M.F.J. Bockstael helpt U graag bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst. Contacteer ons voor gericht advies.