Populaire FAQs

Een model beschermt alleen de uiterlijke verschijningsvorm. Het volstaat om van deze uiterlijke verschijningsvorm voldoende af te wijken om geen twijfel te laten bestaan over het verschil, om niet meer onder het model te vallen.

Een octrooi of patent beschermt de technische kenmerken van uw uitvinding. Alle varianten die aan al de technische kenmerken voldoen beschreven in de onafhankelijke conclusie(s) van het octrooi of patent vallen onder het octrooi en mogen niet worden nagemaakt.

Voor meer informatie contacteer ons.