Populaire FAQs

Een licentie is een overeenkomst tussen de houder van een intellectueel eigendomsrecht (octrooi , merk, model, auteursrecht, knowhow), de licentiegever genoemd, en een licentienemer. Met de licentie verleent de licentiegever aan de licentienemer de toelating om onder bepaalde voorwaarden het voornoemde eigendomsrecht te mogen toepassen, meestal tegen een overeengekomen vergoeding of zogenaamde royalty.

Een licentie kan exclusief zijn, in welk geval de licentie wordt verleend aan één enkele partij voor het ganse gebied waarop het eigendomsrecht betrekking heeft.

Een licentie kan ook niet-exclusief zijn, in welk geval een licentie aan meerdere partijen wordt verleend die dan bijvoorbeeld elk een bepaalde regio krijgen toegewezen , bijvoorbeeld een licentienemer voor Vlaanderen en een licentienemer voor Wallonië, of elk een bepaalde afgebakende sector krijgen toegewezen, bijvoorbeeld een licentienemer voor de verkoop van endoscopen voor geneeskundige toepassing en een licentienemer voor de verkoop van endoscopen voor toepassing in de bouwsector.

Een licentie kan beperkt worden in tijd, regio, toepassingsgebied.

Een licentie houdt meestal een vergoeding in voor de licentiegever maar kan ook gratis zijn, bijvoorbeeld wanneer twee octrooihouders aan mekaar een kruislicentie geven, bijvoorbeeld wanneer elk van hen de andere zou kunnen blokkeren met zijn octrooititel.

Een licentie kan ook van rechtswege worden opgelegd wanneer iemand in zijn bedrijvigheid wordt geblokkeerd door een octrooi waarvan de houder geen licentie wil toestaan. Men spreekt over een gedwongen licentie. Deze wordt slechts in uitzonderlijke gevallen opgelegd.