Populaire FAQs

U kan steeds uw patent (aanvraag) of octrooi verkopen of uw octrooi in licentie geven wanneer het verleend is.

Wanneer U uw octrooiaanvraag of octrooi verkoopt, staat U al uw rechten af. U zal echter ook niet meer verantwoordelijk zijn voor de verdere kosten die tijdens of na de verleningsprocedure te betalen zijn, zoals bijvoorbeeld publicatiekosten of jaartaksen.

Met behulp van een licentie kan U anderen de toestemming geven om uw uitvinding te commercialiseren, maar blijft U wel eigenaar van het octrooi. Tenzij anders overeengekomen, dient U zelf nog in te staan voor het betalen van de jaartaksen.

Het is ook mogelijk om het recht tot uitbreiding of prioriteitsrecht te verkopen. Wanneer U bijvoorbeeld een Belgische octrooiaanvraag heeft, kan U anderen het recht verlenen om uw aanvraag uit te breiden naar andere landen. Dit dient te gebeuren binnen het jaar na indiening van uw Belgische octrooiaanvraag. Uzelf behoudt dan het Belgische octrooi en de rechten die daarbij horen, terwijl de andere partij in de andere landen de octrooirechten heeft.

Bureau M.F.J. Bockstael kan U helpen bij het verkopen van uw octrooi of bij het opstellen van een licentieovereenkomst. Contacteer ons voor meer informatie.