Populaire FAQs

Een patent houder kan een derde partij een licentie geven waarmee de derde partij de beschermde uitvinding met goedkeuring van de patenthouder op de markt brengen. In ruil hiervoor, zal de derde partij een vergoeding, of royalties, aan de octrooihouder betalen.

Dergelijke overeenkomst wordt vastgelegd in een licentieovereenkomst, waarin de voorwaarden van de licentie, zoals onder andere de te betalen vergoeding, in worden opgenomen. De te betalen vergoeding kan een vast bedrag zijn, een vast bedrag per verkocht product, een bepaald percentage van de opbrengst die voortvloeit uit het gebruik van de uitvinding of een combinatie van voorgaande.