Populaire FAQs

Om inkomsten of opbrengsten uit intellectuele eigendom (octrooi, merk, model, …) te halen, heeft U verschillende mogelijkheden.

Een eerste optie is het overdragen of verkopen van uw intellectuele eigendom aan een geïnteresseerde partij. Dit houdt in dat deze partij de eigenaar wordt van uw intellectuele eigendom en alle daar bijhorende plichten en rechten. U hoeft dan zelf geen kosten meer te dragen van instandhoudingstaksen, mogelijke nietigheidsacties of andere procedures.

Het is ook mogelijk om het prioriteitsrecht, met andere woorden het recht op uitbreiding afzonderlijk te verkopen. Dit wil zeggen dat U bijvoorbeeld uw Belgisch octrooi of de octrooiaanvraag zelf niet verkoopt, maar dat U een geïnteresseerde partij de toestemming geeft om voor dezelfde uitvinding een octrooi in te dienen in één of meer ander landen met inroeping van de prioriteit van uw octrooi of octrooiaanvraag. Hierbij is het belangrijk dat de prioriteitstermijn nog niet verlopen is. U behoudt dan uw Belgische octrooi of octrooiaanvraag en de andere partij bekomt het recht om in de betreffende andere landen zijn eigen octrooiaanvraag in te dienen. De geïnteresseerde partij heeft op deze manier de mogelijkheid om voor uw uitvinding een octrooi te bekomen in de betreffende landen zonder dat uw octrooi een voorbekendheid vormt en de verlening van zijn octrooi in de weg kan staan.

Het is ook mogelijk om, tegen een vergoeding, een licentie te geven aan een geïnteresseerde partij zodat deze partij de uitvinding mag gebruiken, produceren of toepassen met toestemming van de octrooihouder. Het octrooi zelf blijft dan eigendom van de octrooihouder. Doorgaans ontvangt de octrooihouder hiervoor een licentievergoeding in de vorm van zogenaamde royalties.

Een onderneming die eigenaar is van een Belgisch octrooi kan in België genieten van fiscale voordelen: de winsten die gekoppeld kunnen worden aan het octrooi zijn grotendeels (80%) vrijgesteld van belastingen, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Indien u meer informatie wenst, contacteer ons.