Populaire FAQs

Know how omvat de technische en commerciële kennis binnen een onderneming, die misschien overdraagbaar is, maar niet onmiddellijk voor het publiek toegankelijk. Know how kan ook uitvindingen behelzen die de onderneming of ondernemer liever geheim houdt, en misschien niet wil patenteren.

Daarenboven behoren fabrieksgeheimen en werkwijzen tot de technische know how van de onderneming.

‘Know how’ omvat niet alleen verborgen formules en technieken maar ook werkwijzen en producten verbonden aan octrooien of patenten die de gebruiker van octrooien toelaten om het octrooi in een technisch perspectief te plaatsen. Het kan ook gaan om praktische procedures, technische kennis of bijzonderheden gevonden door een ondernemer op basis van opzoekingen en die nog niet door concurrenten zijn geoctrooieerd.

Het gemene recht is van toepassing op de know how in België, namelijk het verbintenissen- en het aansprakelijkheidsrecht. De wetgeving inzake handelspraktijken verbiedt in het algemeen handelingen die tegen de eerlijke handelsgebruiken in commerciële zaken, indruisen. Men gaat een staking vorderen van de productie en /of werkwijzen tegen de concurrentie wegens een inbreuk op de eerlijke handelspraktijken.

Tegen niet-concurrenten gelden de gewone aansprakelijkheidsregels op grond van art. 1382 B.W. waarbij er bij een fout of een schade een oorzakelijk verband dient bewezen te worden.

Als een derde tegen een contractuele voorwaarde in know how verwerft, kan er mogelijkerwijze medeplichtigheid aan contractbreuk worden bewezen. De derde begaat een onrechtmatige daad wegens medeplichtigheid aan contractbreuk wanneer hij kennis had van de bestaande toestand en hij niettemin aan de contractbreuk medewerking verleende.

Gerelateerde artikelen: Kan ik een werkwijze beschermen door een patent? Mijn concurrent probeert een octrooi te bekomen op een werkwijze die ik reeds vele jaren toepas. Hoe kan ik hem stoppen ?

Indien u meer informatie wenst, contacteer ons.

Terug naar overzicht.