Populaire FAQs

Een plantenvariëteit kan worden beschermd met het kwekersrecht (Wet van 20 mei 1975 voor de bescherming van kweekproducten) en niet door octrooien.

Na indiening van de aanvraag voor een kwekersrecht wordt een officiële indieningsdatum en nummer toegekend. Daarna volgt een (technisch) onderzoek van het platenras. Dit onderzoek kan één of meerdere jaren in beslag nemen. Via het onderzoek wordt vastgesteld of het plantenras onderscheidbaar, homogeen en duurzaam is.

Een ras is nieuw wanneer, ongeacht of de oorsprongsvariatie die het zijn aanzien heeft gegeven op kunstmatige of natuurlijke wijze is ontstaan, het zich door een of meer van belang zijnde eigenschappen duidelijk onderscheidt van elk ander ras, waarvan het bestaan op het tijdstip van de aanvraag tot bescherming algemeen bekend is.

Een ras wordt niet als nieuw beschouwd als het in België in de handel was, of meer dan 4 jaar (6 jaar voor bomen) in het buitenland werd verkocht. 

De nieuwe plantenvariëteit moet in zijn eigenschappen bestendig zijn. Het moet blijvend beantwoorden aan de karakteristieken van het kwekerscertificaat.

Het ras moet bovendien een benaming krijgen die elke verwarring met andere rassen voor de gebruiker uitsluit.

Zodra deze voorwaarden zijn vervuld wordt een kwekersrecht certificaat toegekend.

De duur van de bescherming moet minimum vijftien jaar zijn. De maximum duurtijd van de bescherming is vijfentwintig jaar.

Terug naar overzicht