Populaire FAQs

Intellectuele eigendomsrechten zijn door de overheid tijdelijke verleende rechten die u een soort monopolie of uitsluiting geven (tegen concurrenten). Meestal hebben eigendomsrechten geen gelding buiten de grenzen van de toekennende staat of regio.

Intellectuele eigendomsrechten zijn bovendien rechten om 'voortbrengselen van de geest' te beschermen tegen namaak. Het auteursrecht, dat een vorm is van eigendomsrecht, kan ingeroepen worden bij industriële toepassingen zoals softwarebescherming of bescherming van database gegevens. De industriële eigendom en intellectuele eigendom wordt heden voor vrijwel hetzelfde rechtsgebied gebruikt.

Als intellectuele eigendom bestaat er naast auteursrecht, het octrooi of patent, het merk en het model meest gangbaar. Naast deze heeft men ook nog kwekersrecht, handelsnaam, chipbescherming,... als intellectuele eigendomsrechten.

Indien u informatie wenst omtrent het onderwerp, neem dan best contact op met Bureau M.F.J. Bockstael.

Gerelateerde artikelen: Andere intellectuele eigendomsrechten ; Namaak ; Auteursrecht

Terug naar overzicht