Bij onderhandeling of bespreking van uw uitvinding met derden is het, indien een octrooiaanvraag nog niet is ingediend, aangewezen om een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Als ondernemer is het aanvragen van een patent niet altijd de meest effectieve manier om uw innovatie te beschermen. Er zijn situaties waarin volstrekte geheimhouding een betere optie is.

trade secret patent

 

Een eerste stap om te weten of uw uitvinding of product reeds bestaat, is nagaan wat er op de markt is door winkels, internet en vakbladen te bekijken en te doorzoeken. Naast de marktvergelijking bestaan er ook octrooi databanken, databases of registers, gespecialiseerde Bureau's of experts en natuurlijk in laatste instantie is er de mogelijkheid om een Belgisch octrooi met een nieuwheidsonderzoek aan te vragen om na te gaan of de uitvinding nieuw is.

Er zijn vrij te consulteren octrooi databanken of databases, onder andere Espacenet, WIPO en Google patents. Deze registers geven u een goed beeld van hetgeen beschermd is door octrooien.

 

 patent search database