Bureau M.F.J. Bockstael heeft reeds meer dan 500 ondernemingen advies gegeven over de fiscale maatregelen of innovatieaftrek. Samen met een fiscale adviseur wordt dit op punt gezet. Hieronder krijgen wij een zicht op: Wat is innovatieaftrek? De regering Michel heeft het licht op groen gezet voor de invoering van fiscale maatregelen die innovatie ondersteunen door middel van een gedeeltelijke vrijstelling van de belasting op de specifieke winsten. De bedoelde winsten komen van innovaties die kunnen beschermd worden door het aanvragen van octrooien. De meeropbrengst van beschermde innovaties zorgen voor een aftrek van de vennootschapsbeslasting.

innovatie patent ondersteuning

De maatregelen komen in de plaats van de octrooi-aftrek. Er werd meteen een overgangsmaatregel voorzien. Nog tot eind 2021 kunnen ondernemingen die van de oude octrooiaftrek gebruik maken, de regeling blijven toepassen voor bestaande octrooien. 

De federale regering is met een nieuwe passende innovatie aftrek voor KMO’s gekomen. Deze regels zijn conform met de OESO-richtlijnen. Nieuw aan deze wet is dat u kan genieten van de innovatie-aftrek van bij de octrooi-indiening, de aftrek is ook overdraagbaar naar volgend boekjaar en deze aftrek is naast octrooien en ABC’s ook verruimd tot kwekersrechten, software, geneesmiddelen en gewasbescherming en data- of marktexclusiviteit. De eigen innovaties moeten wel geïdentificeerd en beschermd worden door onder meer octrooien om van de innovatieaftrek te genieten.

Het ruimer toepassingsgebied heeft tot gevolg dat KMO’s in de softwaresector bijvoorbeeld een groot deel van hun netto winsten kunnen vrijstellen van belasting. De vrijstelling komt daarenboven neer op 85% van de innovatie inkomsten. De overige winst wordt belast aan de gewone belastingtarieven voor vennootschappen. De vennootschap moet enkel een substantiële onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit hebben in België.

In combinatie met andere maatregelen zoals investeringsaftrek en belastingskrediet voor onderzoek en ontwikkeling, hoopt de regering een grote rechtvaardige stap vooruit te zetten. Als de wet met betrekking tot de innovatieaftrek gepubliceerd wordt, gaan wij deze communiceren via onze website, nieuwsbrief en Linked in.

Indien u gerichte informatie wenst of een scan van uw ondernemingsinnovaties die voor een octrooi in aanmerking komen, contacteer ons. Het herkennen van innovaties gebeurt immers in samenwerking met getrainde octrooiexperts.