Het Verenigd Koninkrijk heeft de overeenkomst met betrekking tot de Eenheidsoctrooirechtbank (Unified patent court - UPC) geratificeerd ondanks de Brexit. Dit brengt nu het totale aantal ratificaties op zestien.

 

octrooi unitair patent UK

 

De UPC is een speciale rechtbank voor octrooien, rechtszaken voor rechtsgeldigheid en inbreuk met betrekking tot Eenheidsoctrooien - en later ook Europese octrooien - verleend door het EOB. De rechtbank maakt deel uit van het Eenheidsoctrooipakket en is gebaseerd op een internationaal verdrag dat door de EU-lidstaten in het parlement moet worden geratificeerd. Het Eenheidsoctrooi (unitary patent of unitair octrooi) is het resultaat van twee EU-overeenkomsten aangenomen in 2012. Om deze in werking te laten treden, dient de UPC-overeenkomst te worden geratificeerd door dertien van de 26 deelnemende EU-lidstaten en voornamelijk Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk als de landen met de grootste aantallen Europese octrooien die van kracht zijn. Hoewel het noodzakelijke aantal ratificaties reeds in 2017 werd bereikt, was het nog steeds wachten op Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nadat Frankrijk in 2014 al ratificeerde.

 

De President van het Europese octrooi bureau (EOB) verwelkomde het bericht en zei: "De ratificatie door het Verenigd Koninkrijk brengt ons een beslissende stap dichter bij het bereiken van de inwerkingtreding van het Eenheidsoctrooi. We zijn nu binnen handbereik van een nieuw Eenheidsoctrooi voor Europa dat onze innovatiesector zal ondersteunen met vereenvoudigde administratie, lagere kosten en grotere rechtszekerheid ".

 

Lees meer in: ‘Eenheidsoctrooi vs. Europees octrooi’. Volg hier de status van de landen die getekend hebben en andere nuttige links.

Indien u meer informatie over octrooien wenst, contacteer ons.

Bron: EOB