De Franstalige Belg Christian Archambeau wordt directeur van het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO). Dit werd gemeld door enkele federale ministers.

Christian Archambeau is de huidige adjunct-uitvoerend directeur van het EUIPO. Hij haalde het met zestien stemmen bij vrijdags stemming tegen twaalf stemmen voor zijn Estse tegenkandidate. De Belg werkte tot 2002, voor het Europese Ruimtevaartagentschap ESA en begon daarna aan het Europese Octrooibureau EPO. Het EPO heeft nauwe banden met het EUIPO.

 

Premier Charles Michel (MR) verduidelijkt dat de federale regering niet op een inspanning heeft gekeken om deze benoeming binnen te halen. Verder dankt hij ook onze diplomaten voor hun uitstekend werk. Hij verduidelijkt dat in de marge van de Navo-top en van de Europese Raad stappen werden genomen hieromtrent.

Het gedecentraliseerd orgaan van de Europese Unie EUIPO werd in 1994 opgericht en heeft zijn hoofdzetel in Alicante. Zijn voornaamste taken zijn onder andere het beheren van de rechten op Gemeenschapsmerken en -modellen, het draaiende houden van het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en het bijhouden van een database van verweesde werken. Jaarlijks behandelt het EUIPO gemiddeld 115.000 Europese merkaanvragen en 85.000 Europese modelaanvragen.

 

Contacteer onze gemachtigden indien u vragen heeft rond merken of modellen, wij helpen u graag!

Bron: De Tijd